امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در اين مرحله و از ابتداي مذاکرات با مشتری و ارائه پيشنهاد قيمت تا شروع توليد اقدامات ذيل بعمل مي آيد:

 • دريافت و مطالعه اسناد و نقشه ها  و بررسي آنها از نظرفني و استاندارد  IEC( در صورتيکه مشتري فقط اکتفا به ارائه مشخصات فني و اطلاعات کلي نمايد واحد طراحي و مهندسي اين شرکت ، اقدام به طراحي و تهيه نقشه هاي تک خطي نموده و جهت کنترل نهايي و تائيد به كارفرما ارائه ميدهد.)
 • بررسي نقشه ها و مشخصات فني و تهيه فهرست لوازم و تجهيزات با توجه به نوع و مارک و تيپ آنها به منظور برآورد قيمت و ارائه پيشنهاد.

در صورت عقد قرارداد ، ادامه مراحل به صورت زير دنبال مي گردد:

 • مذاکره با مشتري و يا مشاور وي و دريافت نظرات و خواسته هاي فني آنها
 • بررسي و تطبيق نقشه ها و اسناد دريافتي با استانداردهاي معتبر مورد استفاده و همچنين خواسته هاي مشتري و مشاور و انجام اصلاحات در صورت لزوم جهت ارائه طرحي مطمئن براي دستيابي به محصولي مرغوب در حداقل زمان.
 • تهيه مدارک و نقشه هاي اجرايي شامل : نقشه هاي تک خطي ، مسير جريان(کنترل، فرمان، قدرت)، چيدمان ، جانمايی(LAYOUT) و پارت ليست(مارك اجناس به كار رفته با توجه به درخواست كارفرما و صلاحديد كارشناسان صنايع فجر تابلو انتخاب مي­گردد.)
 • ارائه مدارک و نقشه هاي اجرايي به مشتري جهت اخذ تائيديه

پس از تأييد نقشه ها توسط مشتري ادامه كار  توسط واحد طراحي به صورت ذيل مي­باشد:

 • برنامه ريزي و بررسي قسمتهاي مختلف خطوط توليد با توجه به پروژه هاي در دست اجرا و يا در حال مذاکره.
 • تهيه ليست تجهيزات توافق شده (نهايي)و ارسال آن به انبار جهت تأمين تجهيزات پروژه.
 • ارائه مدارک و نقشه هاي اجرايي به واحد توليد براي شروع به توليد.
 • تهيه نقشه­هاي As Built براي تحويل يه مشتري به همراه تابلوي هاي آماده تحويل.
 • بايگاني تمام فعاليتهاي فني مورد نياز پروژه براي بهره­برداري آتي و مورد نياز پروژه.

نرم افزارهاي مورد استفاده  در طراحي مكانيكي و الكتريكي تابلوهاي قدرت و فرمان شامل:

 • eplan-p8
 • autocad
 • ecabinet 1.8

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

هدف اصلي اين واحد ايجاد شرايط لازم جهت حفظ و توسعه قابليت‌هاي فناوري دیگر بخشهای سازمان مي‌باشد. از آنجا كه محور فعاليت‌هاي صنایع فجر تابلو مبتني بر توانمندي‌هاي تكنولوژيكي مي‌باشد لذا نظارت دقيق بر تغييرات فنآوري و بكارگيري راه‌كارهاي مؤثر جهت ارائه خدمات مورد نياز مشتري و بازار با كمترين هزينه و بالاترين كيفيت رسالت اصلي اين واحد مي‌باشد. انجام طرح‌هاي تحقيقاتي در حوزه‌هاي مختلف زمينه ساز آشنايي با فنآوري‌هاي جديد و توسعه آنها در سازمان مي‌باشد. مهمترین نقش واحد تحقیق و توسعه در سازمان نقش آن بعنوان یک کارخانه تولید تکنولوژی در درون سازمان می باشد،بدین ترتیب که تکنولوژی موجود در واحد بعنوان بستر اولیه در نظر گرفته شده و با انجام فعالیتهای تحقیقی و توسعه ای و در یک روند تبادلی دو طرفه با سایر عوامل تولید، کالایی برتر از قبل تولید شده و در نهایت تولید کالای برتر به ایجاد تکنولوژی برتر و بهره وری بیشتر از عوامل تولید منجر می شود.

دستاوردهاي طرح‌هاي تحقيق و توسعه

واحد تحقيق و توسعه شرکت فجر تابلو به عنوان متولي انجام طرح‌هاي تحقيقاتي فعاليت دامنه‌داري را در راستاي ارتقاء سطح دانش و فناوري و كاهش فاصله آن با رقبا دردست انجام دارد. فرآيندهاي تحقيق و توسعه با تمرکز بر محصول و خدمات سازمان عبارتند از:

شناسايي و ارزيابي ايده‌هاي نو و طرح‌هاي تحقيقاتي

تصويب و اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي

اختتام و بهره‌برداري از دستآوردهاي تحقيقاتي

اجراي پروژه­هاي مربوط به نيازمنديهاي علمي-فني

همگامي با دانش فني روز

بررسي روشهاي جديد طراحي و ساخت

تعيين روشهاي تست در كليه بخشها

تدوين جزوات اموزشي

برگزاري جلسات آموزشي

ايجاد بانكهاي اطلاعاتي

ايجاد و تحليل سيستمهاي اماري

Previous Next

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

بعد از آماده سازي قطعات بصورت رنگ شده، استراكچر تابلو مونتاژ ميگردد وبر اساس اسناد و نقشه­ هاي مربوط به تابلوهاي هر پروژه (ساپورت ها) و (بیس پلیتها) ی نصب قطعات آماده گرديده و كليه سوراخكاري­ها ، استادبلد و نصب كانالها و ريلها و پنلها صورت گرفته و با تحويل تجهيزات تابلو از انبار عمليات نصب صورت مي­گيرد.پس از تأييد وكنترل عمليات نصب و با آماده سازي قطعات شينه­ها ازنظر سوراخكاري ،خمكاريها،رنگ­كاري و يا شيرينگ زني ، شينه­كشي تابلو صورت گرفته و پس از كنترل كيفي، عمليات وايرينگ با توجه به سايزها و رنگها وكدها و سرسيمهاي تعيين شدهاز طرف واحد طراحي و مهندسي با دقت كامل صورت مي­گيرد.

موارد و بایدهایی که در واحد مونتاژ و تست الکتریکال صنایع فجر تابلو رعایت می شوند

 • جریان نامی باس بارهای لاین اصلی 1/5برابر جریان نامی کلید اصلی باشد و تحمل جریان اتصال کوتاه را در زمان مورد نظر متناسب با آمپر کلید و باس اصلی داشته باشد
 • باس بارها یا شینه ها ازمس الکترولیتی سخت با هدایت عالی ساخت شرکت مس باهنر باشد
 • مقطع باس بارها یا شینه های نول وارت حداقل نصف مقطع شینه های اصلی یا فاز باشد
 • کلیه باس بارها یا شینه های اصلی در خصوص هدایت بالا و ایمنی ایزوله یا عایق شده مطابق استانداردهای( وی دی ای)با ضخامت حداقل 100 میکرون رنگ شود. استفاده از شیرینگ حرارتی استاندارد بجای رنگ بلامانع میباشد
 • کلیه باس بارهای اصلی سه فاز و ارت ونول رنگ یا شیرینگ حرارتی شده میبایست مجهز به کد شناسائی حکاکی شده مطابق با نقشه های قدرت باشد
 • متناسب با تعداد بارهای خروجی شینه های فازی و ارت ونول سورخکاری شده تاتعادل باری وفازی رعایت و کلیه کانکشنها انفرادی انجام گردد
 • عملیات برش و خم و سورخاری شینه ها به روش استانداد انجام واز روشهای سنتی ودستی اجتناب گردد .بدلیل عدم تنشهای خمشی و کششی و بریدگی میکروسکوپی باس بار در هدایت الکتریکال حدالمقدور با ماشینهای (ان سی)
 • شینه های نول وارت به روش جداگانه در قسمت ترمینالهای خروجی و ورودی تعبیه ودر تابلوهای چند سلوله توسط و پیچ و مهره گالوانیزه M8x8 کانکشن و یک پارچه باشد
 • کلیه مقرهای اتکا اصلی و فرعی تحمل مکانیکی و الکتریکی جریانهای اتصال کوتاه را داشته و وجود تایپ تست اجباری است
 • کلیه ریلهای ترمینال و مینیاتوری استانداد انتخاب شده واز ریلهای متفرقه بدلیل ناهماهنگ بودن با مونتاژ تجهیزات اجتناب گردد
 • کلیه دربها و کاورهای لولائی توسط سیمهای مسی بافته شده به پیچ استادبلد شده داخل درب و باس ارت، ارت شود
 • سطح مقطع سیمهای قدرت مطابق جداول (وی دی ای) ومتناسب با شرایط محیط تصب تابلو انتخاب گردد و حداقل چگالی برای هرمیلیمتر مربع 4 آمپر منظور گردد.
 • حداقل سطح مقطع سیمهای کنترل در تابلوهای فشار ضعیف 1/5 میلیمتر باشد.وتعهد تائیدیه توانیر بوده و تحت هیچ شرایط از سیمهای متفرقه استفاده نشود
 • کلیه وایرینگ یا سیم قدرت مجهز به کد شناسائی نقشه و رنگ شناسائی فاز باشد و از شرکتهای معتبر و تعهد تائیدیه توانیر استفاده واز سیمهای متفرقه اجنتاب گردد.
 • کانکشن کلیه وایرینگ یا سیمهای قدرت وکنترل بوسیله وایرشو یا کابلشوی استاندارد بصورت انفرادی کانکشن گردد
 • کلیه تجهیزات الکتریکال قدرت – کنترل -اندازه گیری – ترمینالهای ورودی وخروجی مجهز به کد شناسائی حکاکی منطبق بر نقشه های الکتریکال باشد
 • چیدمان تجهیزات به روشی اتخاذ گردد که از جلو دردسترس باشد و تعمیر و تعویض قطعات به سهولت انجام گردد
 • کلیه هواکش های تهویه تابلو مجهز به فیلتر بوده و هواکشهای ورودی هوا در ناحیه پائین و خروجیهای هوا در قسمت بالا تعبیه گردد ملاک نقشه چیدمان.
 • متناسب با شرایط محیط تصب تابلو درصورت وجود رطوبت هیتر دائم کار با ترموستات مربوطه ودرصورت گرما بالای 50-40 درجه سانتیگراد کولر گازی تابلوی تعبیه گردد
 • کانکشن قدرت کلیه فیدرهای بالاتر از 100آمپر بوسیله باس بار انجام گردد
 • کلیه تجهیزات الکتریکال میبایست از نمایندگیهای معتبر خریداری و مجهز به هلوگرام اورجینال باشد .
 • کلیه تجهیزات تابلوهای فشار متوسط شامل دژنگتور- سکسیونر – ترانسهای جریان و ولتاژ ورله های حفاظت مجهز به چک لیست اورجینال شرکت سازنده باشد.
 • در تابلوهای فشار متوسط کلیه وردیها و خروجیها مجهز به مقره خازنی و نمایشگر مربوطه باشد. درخصوص حفاظت اپراتور
 • در تابلوهای فشار متوسط کمپکت در صورت استفاده از سکسیونر و دژنکتور گازی یا SF6 وجود هیتر دائم کار با ترموستات مربوطه الزامیست.
 • در تابلوهای فشار متوسط تمام فواصل استاندارد رعایت ملاک تست (های پتانسیل) با حضور نماینده خریدار میاشد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

الزامات ساخت و طراحی بدنه تابلوهای برق:

 • کلیه تابلوها اعم از دیواری و ایستاده فشار ضعیف،  توزیع  و فرمان از ورق روغنی بضخامت (1.5-2.5) میلیمتر ساخته خواهند شد.
 • اسکلت تابلوهای ایستاده فشار ضعیف از ورق فولادی و روغنی به ضخامت 2 میلیمتر ساخته می شود.
 • بدنه تابلوها از دو قسمت شاسی و بدنه (پوشش) که بوسیله پیچ و مهره بهم اتصال می یابند ساخته می شود.
 • تابلوهای چند سلولی از سلولهای مجزا ساخته شده که بوسیله پیچ و مهره به همدیگر اتصال می یابند.
 • امكان ساخت درب مجهز به قفل و لولا و پيچ و مهره از چهار جهت براي تابلو ها امكانپذير است.
 • سلولها طوری ساخته می شوند که دارای فضای کافی بوده و عمل بازرسی و تعمیرات و دسترسی به لوازم و تجهیزات و شینه ها به سهولت انجام پذیرد و ضمناً در هر زمان امکان توسعه داشته باشد.
 • به لحاظ جلوگیری از صدمات احتمالی قسمتهای نصب تجهیزات اصلی کنترل، اندازه گیری و محل ورود و خروج کابلها حتی الامکان مجزا از هم انجام می گیرد. لوازم اندازه گیری در جلو سلول و در قسمت بالای آن نصب خواهد شد، بطوریکه براحتی قابل رویت و استفاده باشد.
 • بدنه تابلوها به گونه ای ساخته می شود تا هر گونه تغییرات در تابلوها بدون نیاز به جوشکاری و نقاشی مجدد امکان پذیر باشد. (پیش بینی سوراخهای مناسب و جابجائی با پیچ و مهره)
 • در قسمت بالای تابلو قلاب مناسب جهت حمل تابلوها پیش بینی میگردد.
 • در تابلوها پل مهار کابل يا گلند پليت جهت کابلهای ورودی و خروجی پیش بینی خواهد شد.
 • درجه حفاظت (IP ) كه توسط نظام بين المللى  حفاظت تعريف شده است، ميزان آب بندى وسايل الكترونيكى را بر اساس IEC529 و IEC60.529 تعيين مى كند.با توجه به نوع كاربري تابلوها و در خواست كارفرما درجه حفاظت تابلو تعيين شده و تا حداكثر درجه حفاظت IP68  قابل اجرا مي­باشد
 • در قسمت درب تابلو محلي براي قراردادن نقشه­ها در نظر گرفته مي­شود
 • در واحد استراكچر تابلوها در دو نوع معمولي(جوشي ، لولاي ريتال ، نيم پيچ و مهره وپيچ و مهره) و ريتال  با استفاده از ماشين­آلات پيشرفته ساخته مي شود.
 • با توجه به نقشه هاي طراحي شده و نوع سلول انتخابي عمليات فلزکاري آغاز مي گردد ، چنانچه سلول انتخابي از نوع استاندارد باشد، صرفاً قطعات استانداردي که از قبل توليد شده اند جمع آوري و عمليات تکميلي برروي آنها صورت مي گيرد و چنانچه قطعات غير استانداردي در آن وجود داشته باشد با استفاده از طراحي هاي انجام شده و کمک گرفتن از ماشينهاي اين واحد ، عمليات برشکاري ، سوراخکاري ، خمکاري و جوشکاري روي آنها انجام مي شود.
 • مونتاژقطعات و جوشكاري لازم با جوش  صورت گرفته و پس از كنترلهاي لازم از نظر كيفيت عمليات انجام شده و سنگ زني نقاط جوش خورده  قطعات
 • منفصله سلولها بيکديگر مونتاژ اوليه شده و سپس دمونتاژ و به خط رنگ انتقال داده مي­شود.

مواردی که در استراکچر تابلوهای فشار ضعیف دیواری تیپ ریتال یا جوشی نیمه پیچ ومهره مدل یا نوع : دیواری روکار- توکار – بارانی، تولیدی صنایع فجر تابلو رعایت میشوند:

 • ورق استفاده شده از نوع روغنی و با زخامت 1.5-1.25 میلیمترو  و  استاندارد درقالب بندیل باشد ونه رول ، بدلیل عدم وجود موج در استراکچر تابلو
 • کف و سقف تابلو منفصل میباشد .متناسب با نقشه چیدمان درخصوص ورود و خروج کابلها فابلیت جدا شدن از بدنه را بوسیله پیچ مهره یا استادبلد داشته باشد
 • عملیات جوشکاری برای جلوگیری از پسماند جوش بوسیله جوش CO2 انجام میگردد
 • در خصوص جلوگیری از ورود گرد و غبار بدنه تابلو فاقد روزنه باشد و محل نشیمنکاه درب روی بدنه به شکل U ساخته گردد
 • دردیواره درب و بدنه از ناحیه داخل تابلو سمت لولای پائینی درخصوص استفاده از ارت پیچ M6-M8 استادبلد گردد .
 • استراکچر تابلو کاملا از نظر هندسی کلاف باشد یا سه وتر نمای روبرو جانبی و فوقانی با یکدیگر برابر و فاقد اختلاف یا دویدگی باشد
 • کلیه کاورهای محافظ با رعایت فاصله استاندارد پیش بینی و تحت هیچ شرایط از پیچ و مهره با یکدیگر استفاده نشود برای باز شدن از مهره پروانه ای استفاده گردد.کاورها به روشی اجرا شوند که کلیه تجهیزات و ترمینالها را پوشش دهد
 • در تابلوهای بارانی کلاهک تابلو به سقف تابلو پیچ و مهره شود و قابلیت جدا شدن را از داخل تابلو داشته و تحت هیچ شرایط باسقف تابلو جوش نشود یا منفصل باشد
 • درب تابلوهای بزرکتر از60-50 سانتیمتر برای ایجاد استقامت واستحکام مکانیکی بیشتر، حتما استادبلد و قوطی کشی شود
 • در تابلوهای دیواری روکار واسطه های نصب تابلو به دیوار رعایت واجرا گردد
 • کلیه پیچ و مهرها مورد استفاده Type 8×8 کلیه لولاها و قفلها مدل مرغوب و ضد زنگ باشد
 • برد داخلی از جنس ورق گالوانیزه به ضخامت 1/5 میلیمتر و از چهارناحیه (گوشه برد) مهره شود
 • تابلو مجهز به جیب یا جای نقشه باشد
 • سطوح جوشکاری کاملا پرداخت وتحت هیچ شرایطی قبل از رنگ ازبتونه یا … استفاده نشود
 • چنانچه در تابلوهای روکار و بارانی ارتفاع تابلو از 130-120 بیشتر شد محل قلاب پیچ ومهره ای ( جوشی قابل تائید نمیباشد) در سقف پیش بینی گردد
 • استراکچر تابلو میبایست به روشی طراحی و ساخته گردد که تحت هیچ شرایط پس از رنگ سورخکاری نشود (عدم ایجاد خوردگی یا زنگ زدگی )
 • استراکچر تابلو میبایست به روشی طراحی و ساخته شود که درصورت نیاز مجهز به دریچه های فیلتردار تهویه هوا ی ورودی و خروجی باشد ملاک نقشه چیدمان تابلو

مواردی که در استراکچر تابلوهای فشار ضعیف ایستاده تیپ : ریتال – تمام پیچ و مهره – نیمه پیچ و مهره – جوشی، تولیدی صنایع فجر تابلو رعایت میشوند:

 • ورق استفاده شده روغنی و گالوانیزه با ضخامت 2/5- 2 میلیمتر و از نوع استاندارد درقالب بندیل باشد و نه رول ، بدلیل عدم وجود موج در استراکچر تابلو STEEL GRADE : RRST13 DIN1623
 • کف تابلو یا سقف متناسب با نقشه چیدمان درخصوص ورود و خروج کابلها فابلیت جدا شدن از بدنه را بوسیله پیچ مهره یا استادبلد داشته باشد ملاک نقشه چیدمان
 • در تابلوهای نیمه پیچ و مهره و جوشی . عملیات جوشکاری برای جلوگیری از پسماند جوش ، بوسیله جوش CO2 انجام گردد
 • در تابلوهای تیپ ریتال و تمام پیچ و مهره و نیمه پیچ و مهره و جوشی در خصوص جلوگیری از ورود گرد و غبار بدنه تابلو فاقد روزنه باشد و محل نشیمنکاه درب روی بدنه بوسیله فوم یالاستیک مناسب درز بندی و آب بندی گردد
 • دردیواره درب و بدنه از ناحیه داخل تابلو سمت لولای پائینی درخصوص استفاده از ارت پیچ M6-M8 استادبلد گردد
 • استراکچر تابلو کاملا از نظر هندسی کلاف باشد یا سه وتر نمای روبرو جانبی و فوقانی با یکدیگر برابر و فاقد اختلاف یا دویدگی باشد
 • کلیه کاورهای محافظ با رعایت فاصله استاندارد پیش بینی و تحت هیچ شرایط از پیچ و مهره با یکدیگر استفاده نشود برای باز شدن از مهره پروانه ای استفاده گردد .کاور تابلو در صورت درخواست مشتری قابلیت لولا ی شدن را داشته و کاور مربوطه مجهز به پیچ استادبلد (پیچ جوش ) ارت باشد کاورها به روشی اجرا که کلیه تجهیزات و ترمینالها را پوشش دهد
 • در تابلوهای بارانی کلاهک تابلو به سقف تابلو پیچ و مهره شود و قابلیت جدا شدن را از داخل تابلو داشته و تحت هیچ شرایط باسقف تابلو جوش نشود منفصل باشد
 • درب تابلوها بدلیل استقامت مکانیکی استادبلد و قوطی کشی شود
 • کلیه پیچ و مهرها مورد استفاده گالوانیزه Type 8×8 کلیه لولاها و قفلها مدل مرغوب و ضد زنگ باشد
 • در تابلوهای تیپ ریتال و تمام پیچ و مهره کلیه تجهیزات استراکچر تابلو(منفصل ) به روشی ساخته که برحسب نیاز قابلیت توسعه ازنمای جانبی و فوقانی را داشته باشد
 • استراکچر تابلو میبایست به روشی طراحی و ساخته گردد که تحت هیچ شرایط پس از رنگ سورخکاری نشود (عدم ایجاد خوردگی یا زنگ زدگی )
 • هر سلول مجهز به چهار قلاب پیچ و مهرای ازجنس فولاد باشد .قلاب جوشی مورد تائید نمیباشد
 • استراکچر تابلو میبایست به روشی طراحی و ساخته گردد که درصورت نیاز مجهز به دریچه های فیلتردار تهویه هوا ی ورودی و خروجی باشد ملاک نقشه چیدمان تابلو

مواردی که در استراکچر تابلوهای فشار متوسط کمپکت و باز 24 کیلوولت تولیدی در سازمان رعایت میشوند:

 • ورق استفاده شده روغنی و گالوانیزه با ضخامت 2/5- 2میلیمتر از نوع استاندارد درقالب بندیل باشد و نه رول ، بدلیل عدم وجود موج در استراکچر تابلو
 • کف تابلو متناسب با نقشه چیدمان درخصوص ورود و خروج کابلها قابلیت جدا شدن از بدنه را بوسیله پیچ مهره یا استادبلد داشته باشد تقارن یا مرکزیت محل ورود کابل ونگدارنده کابل و سرکابل با محل کانکشن الزامیست چنانچه مرکزیت رعایت نگردد احتمال زدگی و تخریب سر کابل بدلیل انحنا وجود دارد
 • در تابلوهای مربوطه . عملیات جوشکاری برای جلوگیری از پسماند جوش بوسیله جوش (سه او دو) انجام گردد
 • در تابلوهای مربوطه در خصوص جلوگیری از ورود گرد و غبار بدنه تابلو فاقد روزنه باشد
 • دردیواره کلیه دربها از ناحیه داخل تابلو درخصوص استفاده از ارت پیچ (ام8 و ام 6)  استادبلد گردد
 • استراکچر تابلو کاملا از نظر هندسی کلاف باشد یا سه وتر نمای روبرو جانبی و فوقانی با یکدیگر برابر و فاقد اختلاف یا دویدگی باشد
 • در محفظه باس بارها ، محفظه ورودی و خروجی ها، و ترانسهای جریان و ولتاژ پیش بینی دریچه انفجار الزامیست
 • کلیه دربهایی که با تجهیزات فشار متوسط در ارتباط میباشند قابلیت باز شدن راتنها زمانی داشته باشند که سکسونر ، دژنکتوریا ترانسهای جریان و ولتا ارت شده باشند به جزء درب کنترل و حفاظت و اندازه گیری فشار ضعیف . اینترلاک مکانیکی یا الکتریکال برای کلیه دربها الزمایست
 • ارتباط سلول فشار متوسط با فشار ضعیف (وایرینگ ) از ناحیه ای انجام یا پیش بینی شود که در حوضه یا میدان نباشد( حداقل فاصله در 20کیلوولت 21 سانتیمتر ) کابین فشار ضعیف یا کنترل ،حفاظت تحت هیچ شرایط با کابین فشار متوسط ارتباط نداشته (اتباط وایرینگ توسط گلند خارج ازحوضه باشد )
 • کلیه پیچ و مهرههای مورد استفاده گالوانیزه وکلیه لولاها و قفلها مدل (8 در 8) مرغوب و ضد زنگ باشد
 • در تابلوهای مربوطه استراکچر تابلو میبایست به روشی ساخته که برحسب نیاز قابلیت توسعه از نمای جانبی را داشته باشد
 • استراکچر تابلو میبایست به روشی طراحی و ساخته گردد که تحت هیچ شرایط پس از رنگ سورخکاری نشود (عدم ایجاد خوردگی یا زنگ زدگی
 • هر سلول مجهز به چهار قلاب پیچ و مهره ای ازجنس فولاد باشد .قلاب جوشی مورد تائید نمیباشد
 • درکابین فشار ضعیف یا کنترل ،محل ورود کابل کنترل حفاظت ترانس (ترمیک – بوخ هلتس ) درکف کابین خارج از حوضه یا میدان پیش بینی واجراء گردد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پس از اتمام کار در واحد استراکچر ،قطعات وارد واحد رنگ آمیزی میشوند. تمامیمراحل چربيگيري و آبكشي ، فسفاته­ كاري و سيلرزني به صورت كامل و با دقت بسيار زيادي انجام مي­گيرد و به صورت پريوديك كليه مواد شيميايي چربيگيري، فسفاته ­كاري و سيلرزني توسط واحد كنترل كيفي مربوطه نمونه ­برداري و مورد ازمايش قرار مي­گيرد.

پس از خشك شدن قطعات، عملیات رنگ آمیزی به صورت پودري و الكتروستاتيك با ضخامت 70 الی 100 میکرون اجرا گرديده و پس از انتقال به داخل كوره با توجه به شرايط اعلام شده از طرف سازنده رنگ (از نظر دما و زمان پخت) عمليات رنگ­ كاري تكمیل مي­گردد.

رنگ آمیزی به روش الکترواستاتیک

با استفاده از دستگاه پاشش رنگ الکترواستاتیک بتدریج جریان هوا به پودر رنگ که درون محفه مخصوص قرار گرفته تزریق می گردد.دستگاه، پودر را با یک منبع ولتاژ قوی بار دار کرده و به داخل تفنگ اسپری هدایت می کند . در این روش که مرسوم ترین شیوه کاربرد پوشش ها ی پودری می باشد ، طراحي تفنگ های اسپری فاکتور بسیار مهمی می باشد که اثرات مستقیمی بر روی چگونگی بار دار شدن ذرات ، نشست آنها روی سطح و در نتیجه تشکیل فیلم دارد. مکانیسم و عملکرد تفنگ به این صورت است که ذرات پودر با فشار هوا به نوک لوله تفنگ منتقل شده و از آنجا در اثر اعمال پتانسیل باردار می شوند و با سرعت کمی به روی سطح جسم پاشیده می شوند

چنانچه فشار هوای اعمال شده برای پرتاب ذرات زیاد باشد ، نه تنها پودر از روی سطح جسم جهش می یابد بلکه فرو رفتگی و سائیدگیها ی میکروسکوپی نیز در سطح آنها ایجاد می کند . با این روش مي توان سطوح داخلی اجسام تنگ و باریک مانند داخل لوله ای به قطر یک اینچ را تنها با گذاشتن پیستوله در یک جهت رنگ آمیزی کرد

عملیات پاشش رنگ در مجاورت محوظه مکنده رنگ انجام می شود تا پودر رنگ اضافی که در هوا معلغ میشود را جمع آوری کند

مواردی که در رنگ امیزی یا نقاشی تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط با کد شناسایی رال در صنایع فجر تابلو رعايت مي شوند

 • پیشنهاد دهنده قیمت یا شرکت سازنده تابلو میبایست مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی تست رنگ کالیبره
 • شده در حین ساخت وزمان تحویل تابلو باشد.
 • تست ضربه شامل :دستگاه تست ضربه با ارتفاع متغییر و، وزنه کالیبره شده
 • تست خمش شامل :دستگاه تست خمش بر محور استوانه کالیبره شده
 • تست چسبندگی شامل :دستگاه کراس کات کالیبره شده وچسب مخصوص
 • تست ضخامت سنج شامل :دستگاه ضخامت سنج دیجیتال باپراپ جدا و حافظه ماندگار و محاسبه میانگن ، کالیبره شده
 • تست (اچ پی)شامل :(اچ پی) کاغذی 4رنگ بادقت بالا
 • واحد رنگ پیشنهاد دهنده قیمت یا شرکت سازنده تابلو میبایست مجهز به وانهای شستشو با ماشینهای پاشش رنگ و پخت رنگ ذیل باشد.
 • چربی گیری استراکچر به روش آزمایشگاهی و (اچ پی)
 •  شستشوی استراکچر که بافشار آب بسیاربالا به وسیله دستگاه کارواش انجام می گیرد
 • فسفاته استراکچر به روش آزمایشگاهی و (اچ پی)
 • سیلرکروماته استراکچر به روش آزمایشگاهی و (اچ پی)
 • دستگاه پاشش رنگ : پاشش رنگ پودری به ضخامت 100-70 میکرون به روش الکترو استاتیک
 • دستگاه یا کوره پخت رنگ با منحنی پخت رنگ ویکنواختگی دما درتمام نقاط
 • رنگ مورد استفاده میبایست ازشرکتهای معتبر وداری استاندارد باشد و ارائه کد ومنحنی پخت رنگ شرکت مربوطه الزامیست . ملاک بازدید از واحد رنگ توسط نماینده خریدار.
 • درزمان رنگ کاری یا نقاشی الکترو استاتیک قطعه درحین رنگ ، میبایست به روشی رنگ شود که تحت هیچ شرایط درجابجایی تاانتقال به کوره با دست اپراتور لمس نگردد.
 • روش استقرارقطعات در کوره به روش نقاله یا ریلی از ناحیه فوقانی قطعه باشد
 • تمام نقاطی که در معرض دید نمیباشد میبایست مبنی بر اصل الکترو استاتیک پوشش رنگ جذب نمایند

مزایای پوشش های پودری

 • سهولت استفاده : پودر برای استفاده راحت تر از رنگ مایع بوده و نیاز به آموزش اپراتوری کمتری وجود دارد
 • کاربرد تک لایه : لایه ای ضخیم با یکنواختی بهتر با یکبار پاشیدن نسبت به رنگ مایع بدست می آید
 • ضايعات کمتر : راحتی استفاده از پودر هم به شکل دستی و هم بصورت اتوماتیک ، نمونه های غیر قابل قبول کمتری را نسبت به رنگ مایع می دهد
 • پس از رنگ آميزي نیز ، بعلت سختی پوششهای پودری ، محصولات آسيب بسيار کمتري خواهند ديد
 • سودمندی بالا : بازیافت مطلوب پودرهای پاشیده اضافی بالای 95% می باشد حال آنکه برای رنگهای بر پایه حلالی ، کمتر از 15% است
 • مواد غیر قابل باز یافت : رسوب یا ته نشینی از رنگ پودری تولید نمی شود
 • ايمني هنگام مصرف : حذف حلال در رنگهای پودری منجر به کاهش آتش سوزی در سالن های تولید وافزايش کاربرد آنها شده و به دستگاههای ضد جرقه نیازی نیست
 • حذف حلال : عدم وجود حلال در فرمولاسیون پوششهای پودری ، مسائل زیست محیطی بهتری را ایجاد می کند
 • مصرف انرژي : بدليل کاهش بسيار باد مصرفي ، مصرف انرژی کاهش مي يابد
 • فضاي مورد نياز : فضا های کمتری جهت رنگ آميزي مورد نياز است
 • سلامتی : بعلت عدم وجود حلالها یا مواد خطرناک فرار ، خطرات سلامتی کاهش می یابد

ارتباط با ما

دفتر : تهران، خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی، خیابان 54، پلاک 10، واحد 15
تلفن: 88052909 - 88052908
دورنگار: 88034297
کارخانه: اراک، میدان امام خمینی، شهرک صنعتی شماره 1، انتهای بلوار امیرکبیر، خیابان شایگان
تلفن: 3-34130501-086

کاری از واحد تحقیق و توسعه شرکت فجر تابلو مرکزی. حق نشر محفوظ است.

جستجو